• Jste zde:
  • Úvodní stránka

Úvodní stránka

Sanovia, a.s. člen holdingu Česká lékárnická, a.s.

Společnost Sanovia, a.s. byla založena v prosinci 2008 a provozuje virtuální řetězec Moje lékárna, který v současné době představuje více než 350 nezávislých lékáren.

V roce 2012 se podnikatelské aktivity rozšířily o maloobchodní činnost a společnost začala budovat vlastní síť lékáren. V současné době společnost Sanovia, a.s. provozuje svým jménem 39 lékáren + 4 výdejny léků a vlastní obchodní podíly v 1 dceřinné společnosti provozující 2 lékárny.

100% vlastníkem je Česká lékárnická, a.s.

O projektu Moje lékárna

Sdružení nezávislých lékáren Moje lékárna vzniklo jako aktivita nezávislých lékárníků, kteří tímto reagovali na vývoj trhu, zejména tlak majetkových řetězců a regulační cenová opatření.

Spolupráce skupiny lékáren v rovině ekonomické, marketingové, společenské a edukační.

Pro sdružení je charakteristické dlouhodobé a systematické budování a posilování obchodní značky „Moje lékárna“ zejména formou akčních letáků v nákladu 1,8 mil. Ks s frekvencí 6x ročně, plakátů s akčními produkty pro vystavení v lékárnách, sociálně – kulturního Magazínu Moje lékárna v nákladu 110 tis. s frekvencí 6x ročně, jednotné vizualizace a vystavení dle pravidel merchandisingu a TV kampaní, e-shopu, internetového portálu, vč. poradny a diskuzního fóra.

Významnou součástí projektu Moje lékárna je i jeho edukační program, který nabízí lékárníkům kvalitní a specificky zaměřená školení pro získání odborných znalostí ke zvýšení kvality jejich služeb. Lékárníci zařazení do tohoto systému vzdělávání absolvovali v minulosti i semináře orientované na problémy geriatrických pacientů. Jsou připraveny interaktivní e-learningové lekce s testy zaměřenými na problematiku demencí a výživy ve vyšším věku pro lékárníky. Připravujeme ale i semináře pro aktivní podporu prodeje v lékárnách na téma „Řízení klíčových procesů v lékárně“, především se zaměřením na cenotvorbu na příjmu, optimalizaci hrubého zisku, strukturu skladových zásob, skladbu a způsob vystavení sortimentu.

Z důvodu odlišení se od konkurence, výhodné ceny pro koncového zákazníka, zvýšené marže lékárny, budování image lékárny a vyšší nezávislosti na výrobních firmách rozvíjí vlastní značku produktů Moje lékárna.